Vízia

Pomocou našich vzelávacích aktivít deti budú pripravé naplniť očakávenia dnešného storočia.

Misia

Našou misiou je vytvoriť platformu pre rodičov a ich deti, ktorí chcú rozvíjať kľúčové zrušnosti a vedomosti svojich detí dôležité pre dnešné storočie. 

Pravidelné vzelávacie aktivity:

 • Poobedné Hey Hou kurzy
 • Publikovanie online článkov o vzdelávaní

Nepravidelné vzdelávacie aktivity:

 • Organizovanie workshopov
 • Účasť na udalostiach pre rodičov a det

Zručnosti, ktorým sa venujeme

Tímová práca

Váš malý hrdina/hrdinka sa sa naučí prijímať a poskytovať spätnú väzbu, budovať pozitívne vzťahy s druhými, preukazovať rešpekt a efektívne pracovať v skupine na zadanom projekte.

Ako na to?

 • pravidelná spätná väzba počas aktivít od dieťaťa
 • spätna väzba od lektora pre dieťa aj rodiča
 • podporovanie empatie pomocou spoznávania predtým nepoznaného
 • zdieľanie a počúvaniae príbehov a zážitkov
 • kooperatívne riešenie konfliktov
 • rozdelenie úloh v tíme
 • manažovanie vlastného času pri plnení zadania

Líderstvo

Malý hrdina/hrdinka sa naučí pomáhať druhým uspieť, viesť tím k zadanému cieľu, viesť tímové diskusie, prebrať zodpovednosť a bude rozvíjať svoju emočnú inteligenciu.

Ako na to?

Osobný rozvoj

Dieťa si bude vytvárať vlastnú identitu, efektívne organizovať svoju prácu, naučí sa prejavovať a zvládať emócie, veriť a poznať svoje schopnosti, pracovať so stresom a byť vytrvalý.

Ako na to?

 • seba-reflexia
 • rozhovory o budúcnosti
 • aktivítne hľadanie hodnôt v živote dieťaťa

Inovatívnosť

Dieťa sa naučí nebáť sa riskovať, hľadať nové riešenia. Ďalej bude rozvíjať svoje zručnosti v oblasti informatiky, spoznávať moderné technológie, využívať ich kreatívne ale aj v reálnom svete.

Ako na to?

 • vytvorenie vlastnej webstránky/blogu,
 • práca s MS Officom 
 • práca s Google Drive
 • programovanie
 • efektívna práca s počítačom
 • 3D tlačiarne, virtuálna realita
 • fotografia, video a produkcia
 • vytváranie prezentácie
 • photoshop a grafický dizajn
 • interaktívne hry

Komunikácia

Malý hrdina/hrdinka sa naučí ucelene vyjadriť myšlienku, prezentovať pred malým publikom, neverbálne sa vyjadrovať, aktívne počúvať a pýtať sa zmysluplné otázky.

Ako na to?

 • pravidelné prezentovanie pred malým publikom
 • práca v tíme
 • pomocou interaktívnych cvičení a hier
 • diskusie
 • rohovory
 • pýtanie sa ozázok

Ocenenia

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Untitled-design-1-1.png

Edutime bol ocenený cenou Social Impact Award Slovakia 2018 sumou 1500€ a zúšastnil sa Social Impact Award Summitu 2018 v Gruzínsku.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Untitled-design-5.png

Edutime je ocenené ako Student Enterprise pod záštitou LEAF Academy, ktorá poskytuje mentoring a počiatočné zdroje k rozvoju.

Edutime bol účastníkom projektu Playpark Bratislava, projekt zameraný na podporu inovatívnych projektov a podnikateľov.